jueves, 11 de mayo de 2017

Les cèl·lules mare s'organitzen imitant al cervell humà
En una sola cèl·lula de la teva pell està el teu cervell sencer, i no és una metàfora.
Saben dotar cada esferoide d'una identitat cerebral, juxtaposar i reproduir els complexos processos de migració d'un a un altre que caracteritzen el desenvolupament fetal, inclosa la formació de circuits funcionals.I també els científics ja saben generar una mena de blocs de construcció del cervell humà.

Esferoide significa alguna cosa semblant a una esfera  i potser convingui que ens anem acostumant a aquest terme ja que en el pròxim anys i décades anem a llegir-ho i escoltar moltes vegades.

La part més nova de la nostra escorça, la qual s'ha desenvolupat més al llarg de l'evolució dels homínids, són els lòbuls frontals, just darrere del front. És allà on resideixen les nostres més altes funcions mentals, com l'enteniment, el raonament i la creativitat artística. Els trossos de cervell que han generat no són qualsevol tros de cervell, sinó just el que ens fa humans.


No hay comentarios:

Publicar un comentario