miércoles, 2 de diciembre de 2015

L'ESCALFAMENT GLOBAL

El terme Calentament Global es refereix a l'augment gradual de les temperatures de atmosfera i oceans de la Terra que s'ha detectat en l'actualitat, a més del seu continu augment que es projecta a futur.
Ningú posa en dubte l'augment de la temperatura global, el que encara genera controvèrsia és la font i raó d'aquest augment de la temperatura. Tot i això, la major part de la comunitat científica assegura que hi ha més que un 90% de certesa que l'augment es deu a l'augment de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle per les activitats humanes que inclouen desforestació i la crema de combustibles fòssils com el petroli i el carbó. Aquestes conclusions són avalades per les acadèmies de ciència de la majoria dels països industrialitzats.Si es revisa el gràfic de les temperatures de la superfície terrestre dels últims 100 anys, s'observa un augment d'aproximadament 0.8ºC, i que la major part d'aquest augment ha estat en els últims 30 anys.
La projeccions a partir de models de clima van ser resumits en el Quart Informe de l'IPCC (Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic) el 2007. Indiquen que la temperatura global probablement seguirà augmentant durant el segle XXI, l'augment seria d'entre 1.1 i 2.9ºC a l'escenari d'emissions més baix i entre 2.4 i 6.4ºC en el de majors emissions.


Un augment de la temperatura global resultarà en canvis com ja s'estan observant a nivell mundial, podem enumerar:
1. Augment dels nivells del mar
2. Canvis en el patró i quantitat de precipitacions
3. Expansió dels deserts subtropicals
L'augment de la temperatura que s'espera serà més gran en els pols, especialment a l'Àrtic i s'observarà un retrocés de les glaceres, gels permanents i gel en els mars.
Altres efectes inclourien clima extrem més freqüent, el que inclou sequeres, onades de calor,  i precipitacions fortes. S'esperen extincions d'espècies a causa dels canvis de temperatura i variacions fortes en el rendiment de les collites.
Es postula que si l'augment de la temperatura mitjana global és major a 4ºC comparat amb les temperatures preindustrials, en moltes parts del món i als sistemes naturals no podran adaptar-se i, per tant, no podran sustentar les seves poblacions circumdants. En poques paraules, no hauran recursos naturals per sustentar la vida humana en les condicions actuals.


Notícia original

Vídeo relacionat
Video relacionat 2

Notícia relacionada

No hay comentarios:

Publicar un comentario